Nazwa usługi: Deklaracja na podatek leśny
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Referat Podatków i Opłat

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-19

58 679 65 17

   
Wymagane dokumenty:
  • DL-1 - deklaracja na podatek leśny
  • DL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
  • DL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.
   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: Deklarację na podatek leśny składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: