Nazwa usługi: Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Wydział Urbanistyki i Architektury

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-83, 58 679-65-45

58 679-65-17

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie wypisu:
30 zł - do 5 str.,
50 zł - pow. 5 str.
Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.

Proszę określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata

0.00

   
Czas załatwienia sprawy: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje: 17 zł od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury, od ich odpisów, wypisów lub kopii.
Zwolnione z tej opłaty są: dokumenty stwierdzające udzielenie
pełnomocnictwa, odpisy, wypisy lub kopie:
1) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające
do odbioru dokumentów; upoważniające do odbioru dokumentów,
2) jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu
3) jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa, jednostka samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby przedstawiające
zaświadczenie o uzyskiwaniu pomocy społecznej z powodu ubóstwa i inne wymienione w art.7 ustawy
- od wypisu do 5 stron – 30 zł
- od wypisu powyżej 5 stron – 50 zł.
- od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: