Nazwa usługi: Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-21

58 679-65-17

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, ew. dokumenty wykazujące interes prawny do otrzymania odpisu.
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
   
Opłaty:

• za odpis skrócony - 22 zł., • za odpis zupełny - 33 zł., • za odpis na druku wielojęzycznym - 22 zł., • za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł., • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego - 17 zł. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie) lub zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Proszę określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata

0.00

   
Czas załatwienia sprawy: 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: niezwłocznie (w przypadku odbioru odpisu w USC), do 1 miesiąca (w przypadku korespondencyjnego przekazania odpisu). 2. Zaświadczenie – do 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje: Opłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny;
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: