Nazwa usługi: Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Referat Gospodarki Nieruchomościami

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-16

58 679-65-17

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę/użyczenie
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o oddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.
   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1282 z późn. zm.)
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: