Nazwa usługi: Wydanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Referat Integracji Europejskiej i Promocji

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-01

58 679-65-17

   
Wymagane dokumenty:
  • w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych - kserokopię dowodu tożsamości
  • w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym - kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej,
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku rodzin zastępczych – dodatkowo kserokopię postanowienia sądu.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny.
Odbiór osobisty w pokoju 02 w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu.
   
Opłaty:

   
Czas załatwienia sprawy: 14 dni od daty złożenia
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr LI/564/2014 Rady Miasta Rumi z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie
przyjęcia programu „Rumska Karta Dużej Rodziny”

   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: