Nazwa usługi: Odszukanie dokumentów archiwalnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

Wydział Urbanistyki i Architektury

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

58 679-65-83

58 679-65-17

   
Wymagane dokumenty:
  • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o odszukanie dokumentów archiwalnych.
Przekazanie dokumentów wnioskodawcy do wglądu lub odbiór osobisty po uiszczeniu opłaty – pokój 226.
   
Opłaty:

Proszę określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata

0.00

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie - w kolejności wpływu wniosków
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Opłata skarbowa 5zł za pełną lub rozpoczętą stronę dokumentu – gdy jest wymagane poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: