Nazwa usługi: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7/

84-230 Rumia

   
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów
  • Mapa lub szkic terenowy usytuowania drzew/krzewów
   
Sposób załatwienia sprawy: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1.) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2. ) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3.) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: 21 dni
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: